kuva: ©iStock.com/chromatika
Kuva: ©iStock.com/chromatika


Aurinkoenergia edellyttää moniosaajia

22.10.2014

Aurinkoenergialaitteiden asentaminen edellyttää sähkö-, LVI-, kattorakentamis- ja automaatio-osaamista, todetaan Teknologiateollisuuden sidosryhmälehti Visiossa.

Kovat vaatimukset osaamisesta saattavat nostaa urakan hintaa, mikäli asentajia tarvitaan useampia. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos yhdellä asentajalla olisi kyvyt suorittaa koko asennus.

Ruotsalaisen SSAB:n kanssa yhdistynyt ja myös aurinkoenergiatuotteita valmistava suomalainen teräsjätti Ruukki on alkanut suunnitella uutta koulutusta Ammattiopisto Tavastian kanssa: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneille tarjotaan puolesta vuodesta vuoteen kestävä lisäkoulutus, jossa perehdytään aurinkoenergian saloihin. Koulutukseen on tarkoitus ottaa uusi ryhmä joka vuosi.

Ammattiopisto Tavastia suunnittelee myös oman aurinkosähkövoimalan rakentamista, lehti kertoo.

Ncc-paneelit Ruskiksella
Kuva: Aurinkoenergiaa.fi

Jaa linkki


Aurinkoenergia varteenotettava energiamuoto Helsingin Östersundomissa

02.10.2014

Ilmatieteen laitos on selvittänyt Helsingin Östersundomin auringonsäteilyoloja. Pitkät ja aurinkoiset kesäpäivät tuottavat hyvin energiaa, ja lisäksi tutkimuksessa nousi esiin rannikon vaikutus auringonsäteilyolosuhteisiin.

Kesäaikaan Östersundomin sijainti aurinkoisen Suomenlahden tuntumassa yhdistettynä maamme pitkiin kesäpäiviin vahvistavat aurinkoenergian tuotantopotentiaalia verrattuna Pohjois-Euroopan muihin kohteisiin. Vuositasolla Etelä-Suomi saa suurin piirtein saman verran auringonsäteilyä kuin Pohjois-Saksa. Saksassa aurinkoenergialla on kuitenkin jo merkittävästi suurempi rooli.

Hyvänä kesäpäivänä Östersundomin säteilykertymä on noin 8 kilowattituntia neliölle. Pilvisenä kesäpäivänä luku voi olla alle 2 kWh/m2. "Käytännössä Östersundomissa saataisiin yhden omakotitalon sähköntarve katettua noin 50 neliön kokoisen aurinkopaneelin avulla", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Anders Lindfors.

Alueelle tulevan auringonsäteilyn määrä vaihtelee sään mukaan eri vuosina ja vuodenaikoina. Talvea kohti auringonsäteilyn määrä vähenee voimakkaasti. Östersundomissa suoritettujen mittausten mukaan loka–helmikuun päiväkertymät jäivät noin 1 kWh/m2 tasolle tai alle. "Vaikka talvella ei saada juurikaan auringonsäteilyä, kesää ei kannata jättää hyödyntämättä. Suomessa on tällä hetkellä vähän verkkoon kytkettyä aurinkosähköä, vaikka olosuhteet ovat hyvät”, Lindfors toteaa.

Aurinkopaneeleille varattu tila Porvoonväylän varresta

Östersundomiin perustettiin projektia varten auringonsäteilyn mittausasema, joka oli toiminnassa juhannuksesta 2013 kesäkuun loppuun 2014. Östersundom on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava-alue, johon suunnitellaan rakennettavan tulevaisuudessa noin 70 000 asukkaan asuin- ja työpaikka-alue. Yksi teema alueen kehitystyössä on aurinkoenergian hyödyntäminen energiantuotannossa. Alueen yleiskaavaan on tulossa laaja panostus aurinkosähkön tuotantoon. "Porvoon moottoritien pohjoispuolelta varataan noin 40 hehtaarin alue aurinkopaneeleille", kertoo Tuula Pipinen Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Jaa linkki


Cleantech Invest uskoo Savo-Solariin

18.09.2014

Cleantech Invest on tänä vuonna lisännyt omistusosuuttaan aurinkoenergiayritys Savo-Solar Oy:ssä. Savolaisyhtiö sai heinäkuussa miljoonan euron tilauksen aurinkokeräinten toimituksesta ja asennuksesta kaukolämpölaitokseen Tanskaan. Savo-Solarin liikevaihto on tämän myötä kolminkertaistumassa.

Viime vuosina aurinkosähkö on ollut nosteessa maailmanlaajuisesti, mutta aurinkolämpömarkkinat ovat nekin kehittyneet hyvin. Aurinkolämpöä tuotetaan energian määrässä mitattuna enemmän kuin aurinkosähköä.

Cleantech Invest on suomalainen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa puhtaan teknologian yrityksiin. Yhtiön osake on listattu Helsingin pörssiin.

Jaa linkki


Energiateollisuus palkitsi aurinkoenergiaratkaisun

01.09.2014

Helsingin Energian innovaatio Asumismukavuutta ja energiatehokkuutta kaupunkilaisille on voittanut Energiateollisuus ry:n Asiakasteko ja innovaatio -kilpailun.

Jos esimerkiksi tulevaisuuden rakennuksissa olisi nykyistä suuremmat ikkunat, voitaisiin ikkunoista tulviva lämpö ottaa talteen yhdistetyn kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmän avulla. Näin on mahdollista rakentaa erittäin energiatehokkaita nettonollaenergia- ja jopa plusenergiarakennuksia kaupunkirakenteeseen. Asukkaille innovaatio mahdollistaa viihtyisiä ja valoisia koteja sekä parempaa asumismukavuutta.

Innovaation avulla voidaan kaupungeissa lisätä aurinkoenergian käyttöä, jolla on vaikutusta koko energiajärjestelmään.

– Keksintömme ansiosta kiinteistöjen jäähdytys ei ole energian hukkaamista, vaan päinvastoin. Sen avulla lisätään uusiutuvan energian määrää, kertoo kehityspäällikkö Jouni Kivirinne Helsingin Energiasta. 

Helsingin Energian ratkaisumalli sisältää mm. seuraavien asioiden huomioimisen suunnittelussa:
• ikkunat ja julkisivut
• arkkitehtuuri
• aurinkolämpö
• aurinkosähkö
• ilmanvaihto
• lämmön talteenotto ja hyödyntäminen
• käyttäjän tarpeet ja hyväksyntä
• kaukojäähdytys ja -lämmitys.

Energiateollisuus ry:n organisoima Asiakasteko- ja innovaatiokilpailu järjestettiin tämä vuonna ensimmäistä kertaa ja mukana oli Suomen Kiinteistöliitto ry, Aalto yliopisto, Sitra ja Kuluttajalehti. 

Jaa linkki


Helsingin Energia rakentaa aurinkovoimalan Suvilahteen

15.08.2014

Helsingin Energia käynnistää aurinkoenergiaohjelman, jossa rakennetaan aurinkovoimala Helsingin Suvilahteen. Samalla yritys lanseeraa palvelun, jossa asiakas saa kuukausihinnalla oman paneelinsa tuotannon itselleen.

Palvelu tulee ennakkomyyntiin tulevana syksynä, ja voimalaitos valmistuu keväällä 2015. Helsingin Energia sitoutuu rakentamaan kysynnän mukaan lisää aurinkoenergian tuotantoa.

Aurinkovoimalaitos rakennetaan Helen Sähköverkko Oy:n sähköaseman katolle, osoitteeseen Parrukatu 2. 1200 aurinkopaneelista muodostuvan voimalan teho on 300 kW, ja sen vuotuinen tuotantomäärä tulee olemaan noin 260 MWh, eli noin 130 kerrostalokaksion vuosikulutuksen verran. Suomen tämänhetkinen verkkoon kytketty aurinkosähkön tuotantokapasiteetti on arviolta noin 3000 kW, joten Helsingin Energian hanke kasvattaa koko Suomen aurinkosähkökapasiteettia noin 10 prosentilla.

Nimikkopaneelilla voi osallistua 

Helsingin Energia tuo markkinoille uuden palvelun, jossa asiakkaiden on mahdollista hankkia kuukausihinnalla voimalasta oma nimikkopaneeli ja sen tuotanto itselleen. Palvelun tuotetiedot ja hinnat julkaistaan syksyllä, mutta niitä voi jo nyt ennakkovarata ilman sitoutumista ostoon osoitteessa helen.fi/aurinkovoimala. Suvilahden aurinkovoimalan on tarkoitus olla tuotannossa kevättalvella 2015 heti aurinkosähkön tuotantokauden alkaessa.

Helsingin Energian strategisena tavoitteena on hiilidioksidineutraali energiantuotanto. Aurinkoenergiaratkaisujen ja uusien palveluiden kehittäminen on merkittävä osa strategiaa.

- Tavoitteenamme on lisätä kotimaista aurinkosähkön tuotantoa ja tuoda markkinoille palveluita erilaisille asiakkaille. Tällainen aurinkovoimalaitoskonsepti on yksi tapa mahdollistaa paikallisesti tuotetun aurinkosähkön saatavuus kerrostaloasukkaille tai niille aurinkoenergiasta kiinnostuneille, joilla ei ole halua tai mahdollisuutta investoida omaan kiinteistöön asennettaviin paneeleihin, sanoo Perttu Lahtinen.

Ohjelmassa Ympäristöpenni-varoja

Suvilahden aurinkovoimalainvestointi tulee maksamaan noin 600 000 euroa ja siihen käytetään Helsingin Energian Ympäristöpenni-tilille kertyneitä varoja. Ympäristöpenni on Helsingin Energian sähkötuote, jossa asiakas voi ostaa uusiutuvaa energiaa ja samalla vaikuttaa uuden uusiutuvan energian lisäämiseen.

Faktat:

• Paikkana Helsingin Suvilahti, Parrukatu 2, Helen Sähköverkko Oy:n sähköaseman katto.

• Voimalan teho on 300 kW. Kasvattaa koko Suomen verkkoon kytkettyä aurinkosähkötehoa noin 10 prosentilla.

• Arvioitu vuosituotanto 260 000 kWh. Energiamäärä vastaa noin 130 kerrostalokaksion sähkönkulutusta.

• Investoinnin arvo on noin 600 000 euroa. Voimala toteutetaan Ympäristöpenni-varoilla.

• Rakennustyöt aloitetaan syksyllä ja voimalaitos valmistuu keväällä 2015.

• Voimalasta voi hankkia oman henkilökohtaisen paneelin tuoton. Palvelun myynti aloitetaan syksyllä, jolloin tuotetiedot ja hinnat vahvistetaan. Ennakkovarauksien vastaanottaminen on aloitettu.

aurinkovoimalaitos
Havainnekuva Helsingin Energian tulevasta aurinkovoimalaitoksesta (kuva: Helsingin Energia).

Jaa linkki