aurinkopaneeleja, kuva: © LaurentDambies / Rodeo Oy


Sähköistysalalla pohjat nähty

11.04.2014

Kolme vuotta kestänyt markkinoiden alamäki sähköistysalalla on päättymässä, ja sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden odotukset ovat nyt valoisammat kuin kertaakaan vuoden 2011 kevään jälkeen. Alan työttömyys on edelleen lisääntynyt viime vuodesta ja työttömyysaste on nyt noin 10 prosenttia. Pahimmat pelot työttömyyden voimakkaasta kasvusta eivät kuitenkaan ole toteutuneet, ja ala näkee työvoiman tarpeen kasvavan syksyyn ja ensi vuoteen mennessä. Tiedot käyvät ilmi Sähkösuunnittelijat NSS:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n maaliskuussa jäsenistöilleen tekemästä suhdannekyselystä.

Molemmat sektorit ennustavat lisäävänsä työvoimaa ensi syksynä. Sähköasentajien työttömyysaste on nyt noin 10 prosenttia. Sähkösuunnittelijoiden työttömyydestä ei ole selvää tilastotietoa, mutta tilanne on selvästi parempi kuin asentajilla. Runsaan eläköitymisen johdosta on oletettavaa, että varsinkin kokeneista suunnittelijoista on jatkossa ennemminkin pulaa kuin ylitarjontaa.

Suurimmat ongelmat ala näkee kiinteistöjen uudisurakoinnin sopimuskäytännöissä. Rakennuttajat ja pääurakoitsijat suosivat pilkottuja urakoita ja pitkiä sopimusketjuja. Tämä yhdessä kummallisten sopimusmallien ja työmaakäytäntöjen kanssa johtaa usein paitsi kestämättömään hintatasoon myös huonoon laatuun, liitot tiedottavat.

Jaa linkki


Suomen ABB:n tekniikkaa megawattiluokan aurinkovoimalaan Mauritiukselle

31.03.2014

ABB on toimittanut "raskaan sarjan" aurinkosähköinvertterit uuteen megawattiluokan aurinkosähkövoimalaan Mauritiukselle. Voimala tuottaa noin 24 gigawattituntia puhdasta sähköä vuodessa. Samalla saarivaltion hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 15 000 tonnilla vuosittain.

Toimitus sisältää 17 aurinkosähköinvertteriä (630 – 1000 kilowattia), jotka muuntavat aurinkopaneeleiden tasasähkön sähköverkkoon soveltuvaksi vaihtosähköksi. Invertterit toimivat myös järjestelmän aivoina.

"Verkkoyhtiöt edellyttävät inverttereiltä monipuolisia ohjaus-, seuranta- ja kommunikaatio-ominaisuuksia. Mauritiuksella tämä on erittäin tärkeää, koska saarivaltion verkko on kohtuullisen pieni. Kauppa on hyvä osoitus Suomen ABB:n teknologisesta osaamisesta puhtaan uusiutuvan energiantuotannon edistämisessä", markkinointijohtaja Jyrki Leppänen ABB:ltä sanoo.

Maailman aurinkoenergiamarkkinat ovat vahvassa kasvussa. Viime vuoden loppuun mennessä asennetun kapasiteetin määrä ylitti jo 130 gigawattia. Inverttereiden lisäksi ABB on toimittanut Mauritiuksen uuteen voimalaan keskijännitekojeistot, muuntajat sekä sähköasemalaitteistoa sisältäen aurinkovoimalan valvonta- ja ohjausjärjestelmän.

Raskaan sarjan aurinkosähköinverttereiden tutkimuksen ja tuotekehityksen vastuu on ABB:llä Suomessa. Aurinkoinverttereiden tuotekehitys alkoi Pitäjänmäellä 2000-luvun loppupuolella, ja vuonna 2010 ABB rakensi taajuusmuuttajatehtaan katolle teholtaan Suomen suurimman verkkoonkytketyn aurinkosähkövoimalan. Sen tuottama sähkö käytetään tehtaalla trukkien lataamiseen ja kulutushuippujen leikkaamiseen. Samalla voimala palvelee aurinkosähköinverttereiden tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeita.

Tuorein suomalaisen tuotekehityksen tulos on maaliskuun lopussa lanseerattu kahden megawatin invertteriasema, joka sisältää kaksi 875:n tai 1000 kilowatin aurinkosähköinvertteriä sekä laitteiston inverttereiden yhdistämiseksi keskijännitemuuntajaan. Konttiratkaisu mahdollistaa helpon kuljetuksen ja nopean asennuksen sekä takaa inverttereille testatun toimintaympäriston ja käyttövarmuuden vaativissakin olosuhteissa.

Mauritiuksen ensimmäisen megawattiluokan aurinkosähkövoimalan kokonaiskapasiteetti on 15,2 MWp. Voimalan omistaa SARAKO PVP Co. Ltd.

ABB:n kattovoimala Pitäjänmäellä Helsingissä. Kuva: ABB

Jaa linkki


Laitilan kaupungintalolle aurinkosähköt

25.03.2014

Laitilan kaupungintalo saa aurinkosähköt, Länsi-Suomi-lehti raportoi.

Parinkymmenen aurinkopaneelin voimala kuuluu olevan jo paikoillaan, mutta viimeisiä viilauksia on vielä meneillään. Pian saadaan lisävirtaa täyttämään talon energiantarvetta.

Kaupungintalon aulassa on mittarit, joista uusiutuvaa tuotantoa voidaan seurata. Laitilassa on aikomus aurinkosähköistää myös päiväkoti.

Jaa linkki


Uudesta energiamerkistä apua valaisimen valintaan

17.03.2014

Uusi energiamerkki auttaa valitsemaan valaisimen, jossa voi käyttää vähän energiaa kuluttavia lamppuja. Maaliskuun alusta alkaen markkinoille saatetuissa valaisimissa tulee olla energiamerkki, ja lamppujen sekä valaisimien markkinoinnissa pitää mainita tuotteen energialuokka. Lamppujen energiamerkki uudistui viime syyskuun alussa.

Aurinkosähköä käytettäessä kannattaa siis kiinnittää huomiota myös valasimiin. Valaisimen energiamerkki ilmoittaa, mihin energialuokkiin kuuluvia lamppuja siinä voi käyttää. Merkki kertoo myös valaisimen mukana mahdollisesti toimitettavan lampun energialuokan. Merkki on hyödyllinen erityisesti, kun valaisimen pakkauksesta ei suoraan käy ilmi, voiko siinä käyttää esimerkiksi led-lamppuja tai voiko valaisimen lamput vaihtaa. Valaisimessa pitäisi voida käyttää A++ - A -energialuokan lamppuja, jotta energiankulutus olisi mahdollisimman pieni. Tehokkaimmat markkinoilla olevat led-lamput yltävät nykyisin A+ -luokkaan, energiansäästölamput A-luokkaan.

Markkinoilla jo oleviin valaisimiin ei lisätä uutta energiamerkkiä, vaan EU-alueella jo olevat valaisimet saa myydä pois sellaisenaan. Sen sijaan EU-alueelle ei saa enää tuoda tai valmistaa valaisimia ilman energiamerkkiä.

– Olemme saaneet paljon kyselyitä maahantuojilta ja valmistajilta valaisimien energiamerkin käyttöönotosta. Kuluttajille merkit tulevat näkyviin sitä mukaa, kun uutta tavaraa tulee kauppoihin. Käytännössä kaupan hyllyllä saattaa olla pitkäänkin yhtäaikaisesti energiamerkillä varustettuja ja ilman sitä olevia valaisimia, selventää ylitarkastaja Seppo Niemi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Jaa linkki


SunEdu – aurinkoenergiaa hyödyntävä oppimisympäristö Tansaniaan

11.03.2014

Tekesin Groove-ohjelman rahoittamassa Metropolia-ammattikorkeakoulun SunEdu-projektissa kehitettiin Tansanian maaseudulle kustannustehokas oppimisympäristö, jossa opetusmateriaalit jaetaan mobiiliverkon yli. Aurinkoenergiaan perustuva oppimisympäristö on suunniteltu toimimaan koulunkäynnin tukena erityisesti heikon sähkönjakelun alueilla.

Marraskuussa 2012 alkaneen SunEdu-projektin tavoitteena oli luoda moderni oppimisympäristö ajantasaisten opetusmateriaalien jakamiseen Tansanian maaseudulla kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Projektin kohteeksi valikoitui Tansania Suomen pitkäaikaisen kehitysyhteistyökumppanuuden ja valmiiden paikalliskontaktien takia. Myös Tansanian maaseudun heikko sähkönjakeluvarmuus tarjosi oivan ympäristön projektin pilottivaiheeseen.

Projekti alkoi Tansanian kouluolosuhteiden ja opetustapojen kenttätutkimuksella tammikuussa 2013, jolloin tutkijat tutustuivat paikalliseen oppimisympäristöön haastattelemalla opettajia, oppilaita ja oppilaiden vanhempia Iringan alueen kodeissa ja viidessä koulussa.

Tavoitteena oli saada loppukäyttäjät alusta alkaen mukaan oppimisympäristön ideointiin, jotta heille syntyisi käyttöympäristöön sopiva palvelu, SunEdu-hankkeen projektipäällikkö, teollinen muotoilija Emma-Sofie Kukkonen kertoo.

Tutkimusaineiston perusteella testikäyttäjiksi valikoitui Iringan alueella sijaitsevasta Kigonzilen koulusta kymmenen perhettä, joiden viidesluokkalaiset lapset saivat kahdeksi kuukaudeksi käyttöönsä aurinkoenergialla toimivan lukulaiteprototyypin koulunkäyntinsä tueksi.

Lukulaitteille ladattiin aluksi koulukirjoja, ja myöhemmin laitteille päivitettiin viikoittain kansainvälisiä ja paikallisuutisia, maanviljelyyn liittyvää oppimateriaalia ja muuta projektin alkuhaastatteluissa yhdessä relevantiksi todettua vaihtuvaa opetusmateriaalia. Lukulaitteiden sisältöpäivitykset tehtiin opettajalle käyttöön annetusta älypuhelimesta Bluetooth-yhteydellä opettajan ladattua ensin aineistot pilvipalvelusta. Sekä lukulaitteiden että opettajan älypuhelimen lataus tapahtui aurinkopaneelien kautta. Projektin aikana oppilaat ja heidän vanhempansa pitivät päiväkirjaa opetukseen, opetusmateriaaleihin ja laitteiden käyttöön liittyvistä havainnoistaan.

"Hanke sai perheissä äärimmäisen lämpimän vastaanoton, sillä koulukirjat ovat perheille yleensä liian kalliita. Monelle oppilaalle tämä oli ensimmäinen kerta kun he saivat koulukirjoja käyttöönsä," Kukkonen kertoo.

SunEdu-projektin päärahoittajana toimi Tekes. Metropolia-ammattikorkeakoulun lisäksi oppimisympäristöhankkeen toteutuksessa on ollut tiiviisti mukana myös aurinkopaneeleja valmistava Suntrica ja lukulaitteita toimittava Leia Media sekä asiantuntijapalvelujaan hankkeeseen tarjonneet Andamana ja Sibesonke. Tansanian päässä projektiin löytyi paikallisesti tarvittavat kontaktit yhteistyössä ulkoministeriön TANZICT-hankkeen kanssa.

"Kun puhumme Suomesta tapahtuvasta koulutusviennistä, voimme rakentaa koulutukselle raamit, mutta emme voi viedä vieraisiin kulttuureihin täysin valmiita ratkaisuja. Sisältöjen on kummuttava paikallisyhteisöistä, ja koulutuksen varsinainen toteutus on suunniteltava yhteistyössä paikallisten päättäjien ja käyttäjien kanssa", Kukkonen summaa projektissa saatuja oppeja.

aurinkoenergialla oppia
Aurinkosähkö mahdollistaa uuden teknologian käytön. Kuva: Metropolia

Jaa linkki


aurinkoenergiaryhmä
Aurinkoenergia-
ryhmä