kuva: ©iStock.com/chromatika
Kuva: ©iStock.com/chromatika


Savo-Solar Oy selvittää listautumista pörssiin

20.11.2014

Aurinkolämpökeräinten valmistaja Savo-Solar Oy selvittää yhtiön osakkeen listausmahdollisuuksia NASDAQ OMX:n First North Sweden -markkinapaikalle Ruotsissa. Suunniteltu listautumisajankohta Tukholmaan on vuoden 2015 alussa.

Savo-Solarin tilauskanta on kasvussa ja yhtiö hakee listautumisella ja siihen liittyvällä osakeannilla pääomaa kasvun rahoittamiseen ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

– Savo-Solar kasvaa nyt nopeasti Pohjoismaiden kaukolämpömarkkinoilla ja erityisesti Tanskassa, jossa investoidaan voimakkaasti suuriin aurinkolämpöä hyödyntäviin kaukolämpölaitoksiin. Yhtiömme tulisi olemaan ensimmäinen Pohjoismaiden pörssissä noteerattu aurinkolämpöön keskittyvä yhtiö. Sekä sijoittajat että teolliset toimijat ovat jo osoittaneet kiinnostusta meitä kohtaan, Savo-Solar Oy:n toimitusjohtaja Jari Varjotie kertoo.

Savo-Solarin tavoitteena on olla yksi teknisesti edistyneimmistä isojen aurinkolämpölaitosten toimittajista. Erityisesti suurten kaukolämpösovellusten kysyntä kasvaa nopeasti. Savo-Solar on myös kehittämässä uutta aurinkojäähdytysratkaisua yhdessä keskieurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

– Tarjoamme asiakkaillemme saasteetonta ja polttoaineetonta energiaa ja samalla vakaata, ennustettavaa ja matalaa energian hintaa. Laiteratkaisujemme ansiosta saadaan pienemmillä resursseilla enemmän aikaan, Varjotie sanoo.

solar
Lämpö talteen (kuva: Aurinkoenergiaa.fi)

Jaa linkki


GreenCity-ohjelman avulla merkittävä energiansäästö Lahdessa

08.11.2014

Lahden kaupungin GreenCity-ohjelma on päättynyt. Vuosina 2010 - 2014 toteutetun hankkeen avulla saavutettiin merkittävä energiansäästö kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen energiankulutusta on kyetty vähentämään noin 6 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2013 mennessä energiakatselmointien, jatkuvan energiaseurannan ja energiainvestointien avulla.

Parantuneen energiatehokkuuden arvioidaan säästävän kaupungille noin 500 000 euroa vuosittain. Tavoitteena on edelleen vähentää energiankulutusta vuoteen 2016 mennessä.

"GreenCity-ohjelman myötä energiatehokkuudesta on tullut osa normaalia toimintaa investointihankkeissa ja kiinteistöjen ylläpidossa", kertoo kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksesta.

Lahden kaupungin strategian tavoitteena on puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Koko kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat vuoden 2013 loppuun mennessä vähentyneet 17 % asukasta kohden vuoden 1990 tasoon verrattuna. Merkittävimpänä tekijänä päästöjen vähentämisessä on energiantuotannon, etenkin kaukolämmön, siirtyminen enenevästi uusiutuvan energian käyttöön.

"Lahden kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoite on yksi Suomen kaupunkien haastavimmista, mutta mahdollinen uusiutuvan energian lisäämisen sekä energiatehokkaampien ratkaisujen käyttöönoton myötä", kertoo kestävän kehityksen koordinaattori Marko Nurminen Lahden seudun ympäristöpalveluista.

Päästöjen vähentäminen tuo uusia mahdollisuuksia energiantuotannon, kierrätysliiketoiminnan ja vähäpäästöisten liikenneratkaisujen kehittäjille.

Asukkaat ovat jatkuvasti kiinnostuneempia omien asuintalojensa energiatehokkuudesta ja mahdollisuudesta tuottaa itse uusiutuvaa energiaa. Hajautettu energiantuotanto onkin yksi selkeistä tulevaisuuden painopistealueista kaupungin kehittämisessä.

Jaa linkki


Aurinkoenergia edellyttää moniosaajia

22.10.2014

Aurinkoenergialaitteiden asentaminen edellyttää sähkö-, LVI-, kattorakentamis- ja automaatio-osaamista, todetaan Teknologiateollisuuden sidosryhmälehti Visiossa.

Kovat vaatimukset osaamisesta saattavat nostaa urakan hintaa, mikäli asentajia tarvitaan useampia. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos yhdellä asentajalla olisi kyvyt suorittaa koko asennus.

Ruotsalaisen SSAB:n kanssa yhdistynyt ja myös aurinkoenergiatuotteita valmistava suomalainen teräsjätti Ruukki on alkanut suunnitella uutta koulutusta Ammattiopisto Tavastian kanssa: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneille tarjotaan puolesta vuodesta vuoteen kestävä lisäkoulutus, jossa perehdytään aurinkoenergian saloihin. Koulutukseen on tarkoitus ottaa uusi ryhmä joka vuosi.

Ammattiopisto Tavastia suunnittelee myös oman aurinkosähkövoimalan rakentamista, lehti kertoo.

Ncc-paneelit Ruskiksella
Kuva: Aurinkoenergiaa.fi

Jaa linkki


Aurinkoenergia varteenotettava energiamuoto Helsingin Östersundomissa

02.10.2014

Ilmatieteen laitos on selvittänyt Helsingin Östersundomin auringonsäteilyoloja. Pitkät ja aurinkoiset kesäpäivät tuottavat hyvin energiaa, ja lisäksi tutkimuksessa nousi esiin rannikon vaikutus auringonsäteilyolosuhteisiin.

Kesäaikaan Östersundomin sijainti aurinkoisen Suomenlahden tuntumassa yhdistettynä maamme pitkiin kesäpäiviin vahvistavat aurinkoenergian tuotantopotentiaalia verrattuna Pohjois-Euroopan muihin kohteisiin. Vuositasolla Etelä-Suomi saa suurin piirtein saman verran auringonsäteilyä kuin Pohjois-Saksa. Saksassa aurinkoenergialla on kuitenkin jo merkittävästi suurempi rooli.

Hyvänä kesäpäivänä Östersundomin säteilykertymä on noin 8 kilowattituntia neliölle. Pilvisenä kesäpäivänä luku voi olla alle 2 kWh/m2. "Käytännössä Östersundomissa saataisiin yhden omakotitalon sähköntarve katettua noin 50 neliön kokoisen aurinkopaneelin avulla", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Anders Lindfors.

Alueelle tulevan auringonsäteilyn määrä vaihtelee sään mukaan eri vuosina ja vuodenaikoina. Talvea kohti auringonsäteilyn määrä vähenee voimakkaasti. Östersundomissa suoritettujen mittausten mukaan loka–helmikuun päiväkertymät jäivät noin 1 kWh/m2 tasolle tai alle. "Vaikka talvella ei saada juurikaan auringonsäteilyä, kesää ei kannata jättää hyödyntämättä. Suomessa on tällä hetkellä vähän verkkoon kytkettyä aurinkosähköä, vaikka olosuhteet ovat hyvät”, Lindfors toteaa.

Aurinkopaneeleille varattu tila Porvoonväylän varresta

Östersundomiin perustettiin projektia varten auringonsäteilyn mittausasema, joka oli toiminnassa juhannuksesta 2013 kesäkuun loppuun 2014. Östersundom on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava-alue, johon suunnitellaan rakennettavan tulevaisuudessa noin 70 000 asukkaan asuin- ja työpaikka-alue. Yksi teema alueen kehitystyössä on aurinkoenergian hyödyntäminen energiantuotannossa. Alueen yleiskaavaan on tulossa laaja panostus aurinkosähkön tuotantoon. "Porvoon moottoritien pohjoispuolelta varataan noin 40 hehtaarin alue aurinkopaneeleille", kertoo Tuula Pipinen Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Jaa linkki


Cleantech Invest uskoo Savo-Solariin

18.09.2014

Cleantech Invest on tänä vuonna lisännyt omistusosuuttaan aurinkoenergiayritys Savo-Solar Oy:ssä. Savolaisyhtiö sai heinäkuussa miljoonan euron tilauksen aurinkokeräinten toimituksesta ja asennuksesta kaukolämpölaitokseen Tanskaan. Savo-Solarin liikevaihto on tämän myötä kolminkertaistumassa.

Viime vuosina aurinkosähkö on ollut nosteessa maailmanlaajuisesti, mutta aurinkolämpömarkkinat ovat nekin kehittyneet hyvin. Aurinkolämpöä tuotetaan energian määrässä mitattuna enemmän kuin aurinkosähköä.

Cleantech Invest on suomalainen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa puhtaan teknologian yrityksiin. Yhtiön osake on listattu Helsingin pörssiin.

Jaa linkki