kuva: ©iStock.com/chromatika
Kuva: ©iStock.com/chromatika


Savo-Solar listautuu Ruotsiin

22.02.2015

Mikkeliläinen aurinkoenergiayhtiö Savo-Solar listaa osakkeensa Nasdaq First North -markkinapaikalle Tukholmaan.

Savo-Solar valmistaa aurinkolämpöabsorbereita ja -keräimiä. Yhtiö aloitti tuotteidensa toimitukset kesäkuussa 2011 ja on siitä lähtien toimittanut noin 10 000 neliömetriä absorbereita ja keräimiä.

Vuonna 2014 Savo-Solar solmi ensimmäiset sopimuksensa aurinkolämpökeräinten toimituksesta Tanskaan. Kauppojen yhteenlaskettu arvo on noin kolminkertainen yhtiön vuoden 2013 liikevaihtoon verrattuna. Savo-Solar on sen jälkeen käynyt neuvotteluja muiden toimijoiden kanssa ja saanut lisää tarjouspyyntöjä vastaavanlaisista hankkeista.

Savo-Solar tarvitsee pääomia rahoittaakseen kasvunsa ja tuotantokapasiteettinsa lisäämisen. Listautumisella ja osakeannilla on tarkoitus kerätä yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

Jaa linkki


Vielä ehtii tutustumaan aurinkoveneisiin

12.02.2015

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana Venemessuilla Helsingin Messukeskuksessa 6.–15.2.2015. Kyamkin osaston ovat toteuttaneet veneteknologian opiskelijat. Messuosastolla esillä on kaksi aurinkoenergialla kulkevaa venettä.

Toinen näytteillä olevista veneistä oli mukana viime kesänä aurinkoveneiden MM-kilpailuissa Hollannissa sekä Solar1 Monte Carlo Cupissa Monacossa. Joukkue saavutti veneellä kokonaiskilpailuiden kolmannet sijat. Lisäksi venekunta voitti molemmissa kisoissa endurance-kilpailut, ollen samalla kansainvälisten kilpailuiden parhaiten menestynyt opiskelijajoukkue. 

Opiskelijoiden uusin tuotos on 7,2 m x 2,6 m kokoinen katamaraani. Katamaraani on suunniteltu kulkemaan mahdollisimman energiatehokkaasti. Messuilla on näytillä runko, johon tullaan asentamaan sähköiset vetolaitteet ja aurinkopaneelikatto. Aurinkopaneeleiden tuottamalla energialla veneestä tulee täysin omavarainen. Vene on äänetön, vakaa, helppokulkuinen, uppoamaton, traileroitava eikä sitä tarvitse tankata koskaan, Kyamkista hehkutetaan.

Aurinkoveneen rakentaminen on esimerkki tutkimus- ja kehitystyöprojektista (T&K), johon Kyamkin opiskelijat voivat osallistua opiskeluaikanaan. T&K-projekteista opiskelijat saavat paljon käytännön työkokemusta. Kyamkin ensimmäinen aurinkovene rakennettiin 2012, jolloin Kyamkin ja Mamkin yhteinen joukkue saavutti aurinkoveneiden MM-kilpailussa Hollannissa B-luokan kolmannen sijan. 

Messuyleisö pääsee tutustumaan veneisiin ja niiden tekijöihin. Osastolla olevat kyamkilaiset kertovat kilpailumatkoista, veneiden tekniikasta ja ratkaisuista.

Jaa linkki


Solarleap-hanke pyrkii poistamaan aurinkoenergian esteitä

27.01.2015

Aurinkoenergiassa on suuri hyödyntämätön potentiaali myös Suomessa ja etenkin lounaisrannikolla. Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen SOLARLEAP-hankkeiden tavoitteena on poistaa aurinkoenergian hyödyntämisen esteitä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Hanke järjestää koulutusta, toteuttaa pilotteja sekä pyrkii kehittämään lupa- ja rakentamisohjeistusta. Hankeyhteistyö on osa ammattikorkeakoulujen CoastAL-liittouman toimintaa.

Aurinkoenergiajärjestelmien suotuisan hintakehityksen ansiosta aurinkoenergian hyödyntäminen alkaa olla taloudellisesti järkevää. Ongelmaksi on kuitenkin tunnistettu järjestelmätoimittajien osaamisen vaihteleva taso ja eri energiajärjestelmien yhteensovittamisen vaikeus.

SOLARLEAP on Euroopan aluekehitysrahaston ja Lounaisrannikon kaupunkien rahoittama, kestoltaan kaksivuotinen kehitys- ja tutkimushanke. Hankeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu ja hankekumppanina toimii Turun ammatti-instituutti. Lisäksi Varsinais-Suomen hanke tekee tiivistä yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun toteuttaman aurinkoenergiahankkeen kanssa.

Hankkeen aikana suunnataan yrityksille täydennyskoulutusta, kehitetään asennusohjeita ja dokumentaatiota, toteutetaan sarja pilottikohteita sekä pyritään vaikuttamaan myös lupa- ja rakennuttamisprosesseihin. Tehokkailla ja yhdenmukaisilla lupa-, rakennuttamis- ja sopimusprosesseilla saadaan poistettua ylimääräisiä riskejä ja kustannuksia.

Hankkeen aluksi tehdään tarvekartoitus potentiaalisten aurinkoenergiakohteiden löytämiseksi. Kartoituksen perusteella valitaan noin kymmenen pilottikohdetta, jotka hanke suunnittelee ja asentaa. Pilottikohteiden avulla saadaan tietoa järjestelmien tuottamasta energiasta. Samalla ne toimivat asennusmenetelmien, -ohjeiden ja -dokumenttien kokeilukohteina.

Tavoitteena on parantaa yritysten ja muiden toimijoiden osaamista aurinkoenergiajärjestelmien kokonaistoimitusten hallinnassa, järjestelmien yhteensovittamisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Toiminnan vakiintuessa on aurinkoenergiajärjestelmien tilaajan helpompi kilpailuttaa toimituksia ja varmistaa asennuksen laatu.

 

paistaa
Kohti aurinkoa (kuva: Aurinkoenergiaa.fi)

Jaa linkki


Kuvioidut, taipuisat aurinkopaneelit osaksi sisustusta ja designia

21.01.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti ja hyödynsi ensimmäisenä painotekniikkaan perustuvaa massavalmistusmenetelmää, jolla voidaan valmistaa kuvioituja orgaanisia aurinkopaneeleja. Kuviointi parantaa energiaa keräävien paneelien käyttömahdollisuuksia rakennusten sisä- ja ulkotilojen pinnoilla. VTT tutkii myös painotekniikan soveltuvuutta epäorgaanisista perovskiitti-materiaaleista valmistettujen aurinkopaneelien massavalmistukseen.

Uusi massavalmistusmenetelmä tarjoaa mahdollisuuden luoda orgaanisista aurinkopaneeleista (OPV, organic photovoltaics) sisustuspintoja, joilla kerätään sisätilan valaistuksesta tai auringonvalosta energiaa erilaisille pienlaitteille sekä ympäristöstä tietoa kerääviin sensoreihin. Paneeleja voidaan sijoittaa esimerkiksi ikkuna- ja seinäpinnoille sekä koneisiin, laitteisiin ja mainostauluihin. Tähän asti orgaanisiin aurinkopaneeleihin on onnistuttu kuvioimaan vain vaatimatonta raitaa.

VTT:n syväpaino- ja silkkipainotekniikoilla valmistettava aurinkopaneeli on vain noin 0,2 mm paksu, ja se sisältää elektrodit ja polymeerikerrokset, joissa valonkeruu tapahtuu. Painoväreillä kalvoon voidaan lisätä graafinen kerros parantamaan ulkonäköä.

VTT on osoittanut menetelmän toimivuuden omassa pilot-yksikössään kaupallisesti saatavilla olevilla materiaaleilla. VTT kaupallistaa tätä valmistusteknologiaa eri toimijoiden kanssa ja etsii aktiivisesti uusia loppusoveltajia.

Tutkijat testasivat menetelmän toimivuuden painamalla lehdenmuotoisia aurinkokennoja. Yhden lehden aktiivinen pinta-ala on 0,0144 m2 ja sisältää johdotukset sekä dekoratiivisen osan. 200:sta aurinkokennolehdestä saadaan neliömetrin verran aktiivista aurinkopaneelipintaa, joka tuottaa sähkövirtaa 3,2 ampeeria ja jonka teho on 10,4 wattia Välimeren korkeudella (ks. kuva).

Taipuisat OPV-kennot

Orgaaniset aurinkopaneelit ovat taipuisia ja keveitä, mutta niiden hyötysuhde on alhaisempi verrattuna perinteisiin taipumattomiin piipohjaisiin aurinkokennoihin. Aurinkopaneelit valmistetaan silkki- ja syväpainomenetelmiin perustuvilla painokoneilla rullalta-rullalle-tekniikalla, mikä mahdollistaa tuotteiden nopean massatuotannon: parhaimmillaan painokone voi tuottaa kerroksellista kalvoa 100 metriä minuutissa. Aurinkokennojen valmistus on edullista, materiaalien kulutus vähäistä ja käytön jälkeen orgaaniset aurinkopaneelit voidaan kierrättää.

Orgaanisten aurinkokennojen markkinat ovat kehittymässä ja läpimurtoa markkinoille odotetaan kolmen vuoden kuluessa. Paneelin käyttöikä on tosin vain muutamia vuosia, mutta se on toisaalta moneen sovellukseen riittävä.

VTT selvittää parhaillaan, miten rullalta-rullalle-painomenetelmät soveltuvat myös epäorgaanisten, perovskiitti-materiaaleista valmistettujen aurinkopaneelien valmistukseen. Ensimmäiset laboratoriossa liuosprosesseilla valmistetut perovskiitti-aurinkokennotulokset ovat olleet lupaavia. Suorituskyky on orgaanista aurinkokennoa noin 5 kertaa parempi ja hinnaltaan materiaali noin 10 kertaa halvempaa.

VTT kehittää myös menetelmää valon hyödyntämiseksi langattomassa tiedonsiirrossa käyttämällä aurinkokennoja datan vastaanottoon. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia painettujen aurinkokennojen hyödyntämiseksi esimerkiksi Internet of Things (IoT) -tyyppisissä sovelluksissa, joissa laitteet voivat myös kerätä tarvitsemansa energian valosta. Ensimmäiset tulokset ovat olleet erittäin lupaavia. 

VTT:n panel
Orgaanisia aurinkopaneeleja (kuva: VTT)

Jaa linkki


Aurinkoenergia toi ympäristöpalkinnon

19.01.2015

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt Pirkanmaan ympäristöpalkinnon 2014 kahdelle taholle, Kiinteistö Oy Hämeenpuisto 21:lle ja Suomen Lasinjalostus Oy:lle.

Pirkanmaan ympäristöpalkinto 2014 myönnettiin Kiinteistö Oy Hämeenpuisto 21:lle esimerkillisistä saneerausinvestoinneista energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä asumisen terveellisyyden parantamiseksi aurinkoenergiaa hyödyntämällä.

Kiinteistö Oy Hämeenpuisto 21:n omistajat ovat saneeranneet rakennuksen energiatehokkaaksi  asuin- ja toimistorakennukseksi yksityisrahalla. Seinä- ja ikkunarakenteiltaan uusitussa rakennuksessa tuotetaan nyt aurinkopaneeleilla sähköä ja lämpöä kiinteistön tarpeisiin.

– Kyseinen kohde on erinomainen esimerkki kaikille asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Olisikin yhteiskunnallisesti merkittävää saada yksityisiä kiinteistösijoittajia laajemminkin rakennuttamaan ja saneeraamaan kohteita energiatehokkaiksi ja elvyttämään samalla suomalaista taloutta, toteaa palkintoraadin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Toinen Pirkanmaan ympäristöpalkinnon saajista on Suomen Lasinjalostus Oy.
– Palkinto myönnettiin innovatiivisesta yritystoiminnasta ja ympäristömyötäisestä tuotantomenetelmästä luonnonvarojen säästämiseksi jätemateriaalia raaka-aineena käyttäen, Frisk kertoo.

Jaa linkki


Mainosta tässä