kuva: ©iStock.com/chromatika
Kuva: ©iStock.com/chromatika


Perovskite aurinkokennot - Potentiaalinen vaihtoehto piikennoille

13.11.2015 Perovskite aurinkokennotekniikka on edennyt valtavin harppauksin vain muutamassa vuodessa. Perovskite kennojen hyötysuhde lähentelee jo piikennoille tyypillisiä yli 20% lukemia. Perovskite kennojen suurin haaste on ollut niiden epästabiilius, jossa kennojen tuotto romahtaa varsin lyhyessä ajassa kennojen joutuessa kosketuksiin ilman tai veden kanssa. Valtavasti julkisuutta saanutta teknologiaa tutkitaankin mittavasti ympäri maailman. Eräät povaavat teknologia syrjäyttävän piikennot tulevaisuudessa, jos tekniset haasteet saadaan ratkaistua. Perovskite kennojen etuna on niiden valmistuksen edullisuus verrattuna tyypillisiin piikennoihin. Lisätietoa aiheesta PV-Magazinen sivuilta.

Jaa linkki


Trina Solar rikkoi 21% hyötysuhderajan Mc-Si kennoissa

10.11.2015 Trina Solar on onnistunut valmistamaan 21,25% hyötysuhteella toimivan Mc-Si-kennon (monikiteinen piikenno). Tuloksen on myös varmistanut Saksalainen Fraunhofer instituutti. Yhtiön mukaan uusi teknologia on helposti otettavissa käyttöön massatuotannossa. Yhtiön edellinen ennätys 20,76% oli vuoden 2014 loppupuolelta. Lisää tietoa aiheesta PV-Magazinen sivuilta

Jaa linkki


Suomessa suunnitellut ABB:n invertterit ovat markkinajohtaja Intiassa

13.10.2015

Helsingin Pitäjänmäellä suunnitellut ABB:n PVS800-aurinkosähköinvertterit ovat nousseet markkinajohtajaksi Intiassa. PVS800-tuotteiden asennuskanta Intiassa ylittää jo 2GW ja määrä kasvaa hurjaa vauhtia. Jo puolet Intiassa asennetusta aurinkosähköstä syötetään verkkoon ABB:n PVS800-aurinkosähköinverttereillä. Invertterit valmistetaan paikallisesti Bangaloressa sijaitsevassa tehtaassa.

ABB:n PVS800 aurinkosähköinvertteriperheen tehoalue on 100kW-1000kW, joista suurin kysyntä on isoimmilla laitteilla. Laitteet on erikoisesti suunnitelteltu kestämään Intiassa vallitsevan kuumuuden. 

Lisätietoa aiheesta PV Magazinesta.

Jaa linkki


Kiinalaisten paneelien EU:n tuontitullit katkolla joulukuussa

08.10.2015

Euroopan komission määräämät polkumyyntituontitullit Kiinalaisille aurinkopaneeleille ovat alkuperäisen aikataulun mukaan katkolla 7.12.2015. Jos tuontitullit Kiinalaisilta paneeleilta poistuisi, Euroopassa myytävien aurinkopaneelien hintatason oletettaisiin laskevan huomattavasti, jonka oletetaan johtavan sektorin positiiviseen työllistymisvaikutukseen. Aurinkopaneelien hintataso on ollut varsin stabiili Euroopan alueella siitä lähtien, kun tuontitullit astuivat voimaan. Tuontitullien arvioidaan maksaneen jopa yli 100 000 työpaikkaa Euroopan alueella. 

Aiheen ympärillä käy valtava debaatti, kun eri alojen ihmiset jakavat näkemyksiään aiheesta. EU Prosun, joka alunperin teki aloitteen tuontitullien asettamiselle, on tuonut vahvan kantansa esille tuontitullien pitämiseksi edelleen voimassa. SolarPower Europe taas on tuontitullien purkamisen kannalla. 

Lisää aiheesta PV Magazinen sivuilta.

Jaa linkki


Aurinkoenergia säästää valtavasti fossiilisia polttoaineita offgrid- verkoissa

30.09.2015

Ympäri maailmaa on valtavasti sähkönkäyttäjiä, jonne yleinen sähkönjakeluverkko ei ylety. Esimerkkejä tästä ovat Afrikkalaiset kylät tai syrjäseudulla sijaitsevat teollisuuskeskittymät, kuten kaivokset. Tyypillisesti näissä kohteissa sähkö on tuotettu dieselgeneraattoreilla, jotka ovat ekonomisesti hyvin kalliita verrattuna aurinkosähköön. Dieselgeneraattorilla vaatii toimiakseen kallista polttoainetta, joka täytyy vielä kuljettaa syrjäseudulle käyttäen lisää fossiilisia polttoaineita.

Maailman offgrid-verkoissa onkin yhä enenevissä määrin alettu käyttää hybriditekniikkaa, jossa osa sähköstä tuotetaan aurinkosähköllä ja osa dieselgeneraattorilla. Näin tekemällä on pystytään suurissa offgridverkoissa säästämään satojatuhansia, jopa miljoonia, litroja dieseliä vuosittain. Dieselgeneraattorit toimivat erittäin huonolla hyötysuhteella, kun niitä kuormitetaan osakuormalla, joten aurinkosähköä (jossain tapauksissa myös sähköenergiavarastoa) käyttämällä voidaan dieselgeneraattoreiden kuormitusta optimoida siten, että dieselgeneraattoreita kuormitetaan vain lähes täydellä teholla, jolloin kalliista polttoaineesta saadaan paras hyöty irti.

Eräänä käytännön esimerkkinä on Australian kaivoskaupunki Weipa, jossa on rakennettu 1,7MWp aurinkosähkövoimala korvaamaan kallista dieselsähköä. Järjestelmän on arviotu tuottavan 2800MWh sähköä vuodessa, joka vastaa noin 20% kaupungin sähkönkulutuksesta. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus lisätä aurinkosähköä vielä 5MWp:lla, jolloin kaivos toimisi lähes ilman dieselillä tuotettua sähköä. Lisätietoa aiheesta PV magazinen sivuilta

Jaa linkki