Aurinkosähkövoimalan asentaminen omakotitaloon

Ensimmäiseksi tulee tarkastaa katon kunto. Järjestelmän oletettu käyttöikä on kymmeniä vuosia, joten katon on syytä olla hyvässä kunnossa. Usein esimerkiksi vanhemmalle peltikatolle riittää pesu, sekä huoltomaalaus ja tiilikatolle sammaleen poisto ennen aurinkopaneelien asennusta. Aurinkopaneelit asennetaan etelään päin olevalle lappeelle tai vaihtoehtoisesti itä/länsi lappeille. Pohjoiseen päin olevalle lappeelle aurinkopaneeleita ei asenneta. Peruspaneelin mitatovat noin 1 x 1,65m. Useimmiten aurinkopaneelit asennetaan pystyasentoon. Näin esimerkiksi 10 aurinkopaneelin asennus kahdessa viiden paneelin pystyrivissä on noin viisi metriä leveä ja korkeus on 3,3m. Aurinkopaneelit asennetaan yleensä mahdollisimman lähelle harjaa, mutta pelivaraa pitää kuitenkin jättää kaikille reunoille. Myös piiput, kattoturvatuotteet ja ilmastointihormit on hyvä huomioida. Näistä muodostuu varjoja katolle ja se pitää huomioida paneelien asemoinnissa,käytettävissä olevan pinta-alan rajoissa. Varjot vaikuttavat järjestelmäntuottoon ja niiden osumista paneelistoon tulee välttää. Perusomakotijärjestelmässä on yleensä 10-30 aurinkopaneelia, jolloin näiden tarvitsema pinta-ala on välillä 16,5-50m2.

Asennuksen alkaessa on hyvä käydä asennus läpi asentajien kanssa ja varmistaa kaikki asennuksen yksityiskohdat. Näin molemmat osapuolet tietävät mitä ollaan tekemässä, eikä väärinkäsityksiä synny. Valmiiden asennusten purku ja muuttaminen on usein hyvin työlästä ja asennusjälkien peittämiseen menee paljon aikaa.

Vaatimukset sähkötöille

Nykyisin lähes poikkeuksetta kaikki omakotitaloihin asennettavat aurinkosähköjärjestelmät ovat kolmivaihejärjestelmiä. Paneeleilla tuotettu sähkö jakautuu tällöin tasaisesti kaikkiin kodin käyttölaitteisiin. Taloon tuleva sähköliittymä on kolmivaiheinen ja useimmiten pääsulakkeet ovat 3x25A. Tähän sulakekokoon on mahdollista kytkeä jopa yli 15kWp järjestelmä (n.60paneelia).

Aurinkosähköjärjestelmä kytketään talon sähköverkon kanssa rinnan. Aurinkosähköä käytetään omaan kulutukseen, kunnes sen teho ylittää sen hetkisen kulutuksen. Tällöin ylimenevä sähkö syötetään takaisin sähköverkkoon. Sähkömittari lukee ylituotannon ja sähköyhtiö hyvittää siitä energian osuuden.

Järjestelmä voidaan kytkeä pää- tai ryhmäkeskukseen. Kytkentään vaikuttaa invertterin sijainti, sekä järjestelmän teho, onko olemassa oleva rakennuksen sähköjohdotus esimerkiksi riittävän vahva. Järjestelmä voidaan kytkeä johdonsuojien (automaattisulake) tai tulppasulakkeiden (posliini) taakse. Kytkettävyyden kanssa ei omakotitaloissa yleensä ole ongelmia. Peruskokoinen 10-30 paneelin järjestelmä (3-8kWp) on kytkettävissä 3x16A sulakkeiden taakse ja usein sähkökeskuksissa on tällaiset sulakkeet vapaana. Tarvittaessa invertterille rakennetaan oma keskus ja laitteen syöttö otetaan siitä.

Sähköverkkoyhtiöiden vaatimuksesta invertterin lukittava turvakytkin on asennettava lukitsemattomaan tilaan tai rakennuksen ulkoseinälle. Se katkaisee järjestelmän tuoton sähköverkkoon päin ja mahdollistaa huoltotyöt ilman sähköiskun vaaraa. Useimmiten turvakytkin on heti invertterin vieressä ja siinä on maininta ”aurinkovoimalan turvakytkin”.

Johdot viedään invertteriltä sähkökeskukselle ja katolle paneeleille hyvää asennustapaa noudattaen. Variaatioita johtojen asennustekniikalle on useita, mutta yleisimmät ovat suora kiinnitys seinään C-kiinnikkeillä, johtojen vieminen alumiiniputkessa tai asennuskourussa. Tämä riippuu esimerkiksi talon seinämateriaalista ja seinän värimaailmasta. Kaikki läpiviennit on syytä tehdä huolellisesti ja tiivistää tarvittaessa paloluokitellulla uretaanilla tai asennusmassalla.

Invertterin asennuspaikka

Invertteri on yleensä rakennettu korkealla kosteuden suojaluokalla ja se kestää asennuksen rakennuksen ulkoseinään. Varjon puoleinen ulkoseinä on yleisin paikka invertterille. Sisälle oleskelutiloihin tai lähelle eläinten oleskelualuetta invertteriä ei saa asentaa. Invertteri tuottaa lämpöä, joten esimerkiksi lämmitysjärjestelmän kanssa samaan tilaan invertteriä ei myöskään kannata asentaa. Korkea lämpötila vaikuttaa laitteen käyttöikään. Viileä tuuletettu sisätila on myös toimiva ratkaisu. Hyvä on huomioida myös internetin kantavuus, jos käytetään etäseurantaan tarvittavia laitteita. Asiantunteva aurinkosähköasentaja osaa valita invertterille parhaan paikan rakennuksesta.

Vaatimukset sähkökuorman ohjaamiseksi

Tuotetun aurinkosähkön hyödyntäminen omassa kulutuksessa on kysymys mihin usein törmätään. Tämän tehostamiseksi hyvä keino on ohjata lämminvesivaraaja(LVV) kellon avulla päiväkäytölle. LVV on usein yksi suurimmista sähkönkuluttajista. Päivällä paneelien tuottaessa lämmitetään käyttövettä ja se toimii samalla ikään kuin järjestelmän akkuna. Toteutus on yksinkertainen silloin kun käytössä on normaali lämminvesivaraaja tai esimerkiksi lattialämmitykseen käytetty varaajasäiliö, missä on sähkövastukset. Yhdistelmälämmityslaitteissa tai vastaavissa erillistä kello-ohjausta on hankala toteuttaa. Niissä on usein jo itsessään omia ohjauslaitteita millä pystyy säätämään esimerkiksi lämmitysaikaa.

Eri kattomateriaalit

Paneelien asennus on mahdollista lähes kaikille kattomateriaaleille.  Asbestia sisältävät mineriittikatot ovat erittäin haasteellisia ja asennusta niihin ei suositella. Asbestin käsittely vaatii työnaikaiset henkilösuojat, luvat sekä aina asianmukaisen porausjätteen hävityksen. Tästä syystä asennus mineriittikatolle voi olla muihin kattoihin verrattuna huomattavasti kalliimpaa. Suositeltavaa on uusia mineriittikatto ammattilaisten toimesta ennen aurinkopaneelien asennusta.

Osassa kattomateriaaleista kiinnikkeet kiinnitetään suoraan katon läpi kattoruoteisiin. Tällöin on hyvä varmistaa, että kiinnikkeessä on asianmukainen tiivistys ja niissä käytetään lisäksi elastista UV:n kestävää asennusmassaa. Tiilikatolla asennus onnistuu ilman reikien tekoa ja sama koskee myöslukko/saumakattoa. Ne ovatkin aurinkopaneelien asennuksen suhteen parhaita materiaaleja. Näitä vaihtoehtoja on hyvä pohtia, jos olet uusimassa kattoa lähiaikoina ja aurinkosähkön hankita kiinnostaa.

Turvallisuuteen liittyvät asiat

Aurinkosähköasennuksessa on paljon riskitekijöitä. Sähköasennuksissa on aina sähköiskun vaara ja katolla työskentelyssä tippumisvaara. Asiallinen asennusliike tekee asennuksen kokonaisuutena ja vastaa kaikista asennuksen vaiheista. Yrityksellä tulee olla asennuksenaikainen vastuuvakuutus. Sähköjä rakentavan yrityksen pitää olla Tukesin sähköalan hyväksyttyjen sähköasennusliikkeiden listalla. Vaadittava pätevyys sähkötöiden johtajalla on vähintään S2 ja hänen tulee olla kyseisessä yrityksessä palkkasuhteessa.

Asentajilla tulee olla työturvallisuuskortti ja sähköasentajilla lisäksi sähkötyöturvallisuuskortti. Lisäksi pätevällä yrityksellä on aurinkosähkön asennussertifikaatti. Koulutuksen käynyt asentaja ymmärtää työn riskit ja työskentelee sen mukaisesti. Työssä pitää käyttää aina tarvittavia suojavälineitä. Sähköasennuksissa vaaditaan mm. eristetyt työkalut ja katolla työskenneltäessä tärkeimpiä ovat turvaköydet ja turvavaljaat. Köysien turvallinen kiinnitys on haastava ja tärkeä homma. Ammatikseen katolla työskenteleviltä vaaditaankin osaamista riittävän vahvojen kiinnityspisteiden varmistamiseen. Lisäksi asennuksella käytetään aina kypärää ja tarvittaessa suojalaseja.

Teksti: Rauli Wathen, Suomen Aurinkotekniikka Oy

Uusimmat artikkelit

OTA YHTEYTTÄ:

OTA YHTEYTTÄ NIIN ME SELVITÄMME
MITEN SINÄ PYSTYT HYÖDYNTÄMÄÄN
UUSIUTUVAA ENERGIAA KODISSASI.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.